is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing met Ra {OH)s, het /ia-zout van w-nitrobenzoëzuur neer te slaan, de andere 2?«-zouten zijn oplosbaar.

Door Holleman iRec. des trav. chim. 17. 18) zijn de hoeveelheden der isomeren bepaald, clie door nitreeren van benzoëzuur met reëel salpeterzuur bij verschillende temperaturen ontstaan.

Ortho- en paranitrobenzoëzuur worden weer verkregen door oxydatie van ortho- en paranitrotoluol. Ortho-nitrobenzoëzuur onderscheidt zich van zijne isomeren door een intensief zoeten smaak (de meeste aromatische nitroverbindingen smaken bitter.)

Aminoderivaten : Deze ontstaan door reductie der nitrobenzoëzuren; de paraverbinding verkrijgt men beter uit /-toluidine, de ^'M-groep hiervan, wordt eerst beschut door acctyleeren en daarna wordt het para-acettoluidide met K Mn Ogeoxydeerd; ten slotte wordt de acetylgroep door zuren weer afgesplitst.

f/** COOH GOOJf

I I I X|

l '—*1 I —H I H I

^coar, "^COCH,

Orthoamidobenzoëzuur of anthranilzuur.

Dit is, door zijn verband met indigo, het belangrijkste der amidobenzoëzuren ; het ontstaat n.1. wanneer indigo gekookt wordt niet kali :

H H

7/» <c> c- (' <l> (\ ( 6 //4. -V/A. COOH.

A 11

0 O

(De naam anthranilzuur hangt met deze bereiding samen, hij is n.1. at komstig van de Portugeesche benaming voor indigo : anil.)

Volgens de methode van Hoogewerff en van Dorp