is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ an het kaneelzuur bestaan, analoog aan het crotonzuur en isocrotonzuur, de volgende ïuimteformules :

c s ilb — <■ '- ii q 7/5 — c ii

II ' II

hooc — c— h ii c - cooij

c's- trans.

Daar kaneelzuur door reductie van phenylpropiolzuur (66//5.C c. cooii) ontstaat, beschouwt men het als de cis-verbinding. Ue transverbinding ontstaat naast het gewone kaneelzuur uit benzalmalonzuur, al naar mate de eene of de andere carboxylgroep koolzuur afsplitst :

q 7/5 — c—h ct iib — c— ii

II »*■

hooc- c — cooii hooc- c-ii

cis

cf //5 — c — //

of ||

ii— c— co oh

trans.

De transverbinding wordt allokaneelzuur genoemd, zij wordt ook gevormd door reductie van een p-broomkaneelzuur, dat ontstaat door additie van H lir aan phenylpropiolzuur , daar dit uit kaneelzuur verkregen kan worden, kan kaneelzuur in allokaneelzuur worden omgezet:

c, //s

cii cii Br c

II I »+■

C H -1- Br9 CHBr koken met n

alkoholische

coor coor co oh

kaneelzure ester dibroomkaneelzure ester phenylpropiolzuur

Q n, c% hs

c Br CII

+ hbr || ,|

c ii , rr cn

\ ~r "%

cooii cooii

|3-broomkaneelzuur ailokaneelzuu r.