is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phenolcarbonzuren.

Hieronder verstaat men de zuren, die in de kern een of meer hydroxylgroepen bevatten, zij worden ook aromatische oxyzuren genoemd. (Wanneer de hydroxylgroepen in de zijketen voorkomen, spreekt men van aromatische a 1 k o h o 1zuren.)

Voor de bereiding der oxyzuren kan men uitgaan van de carbonzuren en daarin hydroxylgroepen invoeren, dit kan gebeuren door opvolgend nitreeren, reduceeren, diazoteeren en vervangen van de diazogroep door de O //-groep, of ook kan men de sulfonzuren met kali smelten :

CK H6 COOH N0.r C\ //,. COOH NH... C, Hh. COOH »+ (N:N Cl). C,, H„. COO/I OH. CR Hi COOH.

C\ lls COOH C, //4. (SO,. //) COOH Ct //4 (OH) COOH.

Eene andere bereidingswijze heeft plaats door oxydatie van de phenolhomologen; de orthoderivaten zijn echter niet goed te oxydeeren, deze verbranden meest geheel.

Ook kan de Per k i n 'sche reactie op de oxyaldehyden worden toegepast, uit salicylaldehyd ontstaat op deze wijze oxykaneelzuur:

H O. C, Ht. C^° + CH3. COONa ■>

HO. C6 H„. CH : CH. COONa + Ht O.

Uit de phenolen kunnen de oxyzuren verder nog verkregen worden door eene carboxylgroep in te voeren; dit kan op verschillende wijzen plaats hebben.

Men kan b. v. de S a n d m e y e r'sche reactie toepassen : phenol wordt genitreerd, het nitrophenol gereduceerd en daarna gediazoteerd, vervolgens met Cu1 CNÏ de cyaangroep ingevoerd en het nitril verzeept:

C6 H&. OH C6 H\ (N02) OH ■»+ C\ H, (NHt) OH »*■ C\, /!„ (N: N. Cl) OH CK H, (CN) OH C6 H\ (COOH). OH.