is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Absoluut zuiver salicylzuur is moeilijk te verkrijgen, daar het phenol, dat voor de fabriekmatige bereiding als uitgangspunt gebruikt wordt, altijd min of meer met kresolen verontreinigd is, daardoor worden ook steeds kresotinezuren (methyloxybenzoëzuren) gevormd; een bezwaar hiervan is, dat deze giftig zijn

Voor het bepalen der zuiverheid van salicylzuur, wordt dit getitreerd met \50 Ar. A'a (>//-oplossing, wanneer dus minder Aa OH gebruikt wordt, dan berekend is voor eene bepaalde hoeveelheid salicylzuur, is dit te wijten aan de aanwezigheid van kresotinezuur, dat hooger moleculairgewicht heeft.

Zuiver salicylzuur kan door gefractioneerde kristallisatie van het Ak-zout verkregen worden.

Salicylzuur komt in tal van planten voor, meestal in den vorm van esters, zoo bevat de gaultheriaolie (wintergrünöl uit Gaultheria procumbens), de salicylzure methylester, terwijl de salicylalkohol (saligenine) gebonden aan glucose als salicine in de wilgen voorkomt. Door dit veelvuldig voorkomen van safirylzuur in planten is men opgekomen tegen het regeeringsverbod, salicylzuur als conserveeringsmiddel te gebruiken.

In koud water is salicylzuur onbelangrijk oplosbaar, in alkohol zeer gemakkelijk; het is met waterdamp vluchtig en sublimeert onontleed bij voorzichtige verhitting, bij snelle verhitting valt het uiteen in phenol en koolzuur.

Eene zeer gevoelige reactie is met ferrichloridc, waarmee eene violette verkleuring ontstaat (alle orthooxyzuren reageeren met Fe2( /6). Vrije zuren kunnen de reactie evenwel verhinderen.

Salicylzuur vindt toepassing voor de bereiding van azokleurstoffen, het wordt dan gekoppeld aan gediazoteerde verbindingen; „alizarinegeel is b. v. eene combinatie van gediazoteerd m- en ^-nitroaniline met salicylzuur.

Door zijne sterke antiseptische werking wordt salicylzuur gebruikt voor verbandstoften enz en als conserveeringsmiddel voor levensmiddelen merkwaardig is, dat eene zeer kleine hoeveelheid salicylzuur aanvankelijk de fermentatieve werking verhoogt.ï

Ten slotte vinden eenige zouten en derivaten toepassing