Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de geneeskunde, b. v. Afa-salicylaat tegen rheumatisme, verder salol, betol, aspirine enz. (zie bij de salicylzure esters).

Ter opsporing van salicylzuur, wordt de te onderzoeken stof zuur gemaakt om het vrije zuur te verkrijgen, daarna opgenomen in aether 4" petroleumaether, de aether wordt verdampt en op het residu gereageerd met fe, c'lk.

Eene andere reactie is de inwerking van eene broomoplossing op salicylzuur, hiermee ontstaat een zwaar neerslag van CR H2 Br3 0 Br

Ce Ht (OH) (COOH) + 4 Br., »

4 HBr + C 02 + C6 //2 Br3 0 Br.

Met JK en water gaat dit over in Hï Br3 OH, tribroomphenol; dit is oplosbaar in aether, door droogdampen en wegen kan op deze wijze salicylzuur quantitatief bepaald worden. Wel is waar geeft phenol ook met eene broomoplossing een neerslag van dezelfde constitutie, maar in geconserveerde levensmiddelen kan natuurlijk geen phenol aanwezig zijn door de groote giftigheid. (Salicylzuur is misschien ook niet geheel onschadelijk).

Derivaten van salicylzuur :

Met P Cls vormt salicylzuur geen chloride van de normale constitutie (zie pag. 69), langs dezen weg kan dus ook het amide niet bereid worden, daartoe worden de esters met iV//3 behandeld. Wanneer nu op dit oxybenzamide,

C, //, (OH) (CON Ht)

onderbromigzure kali inwerkt (zie pag. 54), wordt geen amino phenol gevormd, maar de twee zijketens werken op elkaar in en er ontstaat benzoxasol:

c-"'<cÖjvh, **

benzoxasol.

Salicylzuuranhydride: Door inwerking van PO Cl., op salicylzuur wordt een mengsel van twee anhydriden verkregen, n. 1. het s a 1 i c y 1 i d (tetrasalicylid) en het p o 1 y s a 1 i c i d. Aan het salicylid komt de volgende constitutieformule toe :

Sluiten