is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R e t o I, eveneens als geneesmiddel gebruikt, is het (3 naphtolsalicylaat: (\ Ht (OH) (COO Cl0 /A7).

In plaats van salicylzuur wordt veel gebruikt het aspirine, dat is het acetylsalicylzuur, het wordt bereid door azijnzuuranhydride op salicylzuur te laten inwerken :

n u CO O—CO—CH

f' 'U COOH + CH, CO> ° * C'« H*<CO OH '>+ C"> C00H

Aspirine passeert dc maag en komt eerst in het darmkanaal tot ontleding en zou daarom de onaangename werkingen van het salicylzuur niet veroorzaken.

Metaoxybenzoëzuur wordt het best verkregen uit metasulfobenzoëzuur door smelten met kali.

Paraoxybenzoëzuur wordt bereid door de synthese van K o 1 b e toe te passen op k al i u m-phenolaat bij 200r; bij lager temperatuur vormt zich evenals uit natriumphenolaat het orthooxybenzoëzuur (salicylzuur).

De methyloxybenzoëzuren of kresotinezuren, worden voor de bereiding van azokleurstoffen gebruikt.

Dc methylderivaten van salicylzuur dragen den naam van homosalicylzuren.

Phenolcarbonzuren met meerdere hydroxylgroepen

Men kan deze zuren van benzoëzuur afgeleid denken door hierin twee of meer h y d r o x y 1-groepen in te voeren, of omgekeerd van de meerwaardige phenolcn, door invoering van eene c a r b o x y 1-groep.

Het belangrijkste van de dioxybenzoëzuren is het, van pyrokatechine afgeleide protokatechuzuur; het wordt uit vele plantaardige stoften door smelten met kali verkregen, b. v. uit katechine, maclurine en uit vele harsen. Het wordt bereid uit de kino door smelten met Na OH. Ook kan het synthetisch verkregen worden door verhitting van pyrokatechine met (NH„)a C03 en water:

Ce I/„ (OH\ +NH%. HC 03 »> C6Hs( OH)t. COON/^+f^ O.

De methyl- en methyleenaethers van het protokatechuzuur ontstaan door oxydatie van de in de natuur voor-