is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co C=CH.COO Na.

Q I/t ( > 0+ CH3 CO O Na C. //. () O ^ CO 'V

u co

Wanneer op dit zuur verdunde alkaliën inwerken, neemt het water op:

C — CH. COOH C H ^ 0 | ij Q /- // C i OH) = CH. COOH.

6 4 ^/ ° + ° Q /7< <6-00//

Dit lichaam gaat echter gemakkelijk van den enol- in den ketovorm over en vormt benzoylazijnorthocarbonzuur:

„ r, CO. CH.. COOH C«H* < COOH

[Enol, samengesteld uit de uitgangen „een" en „o 1" beteekent de combinatie van eene dubbele binding (uitgang: „een") met eene alkoholische hydroxylgroep (uitgang: „ol") (B r ü h 1)].

Het benzoylazijnorthocarbonzuur verliest nu gemakkelijk koolzuur en vormt dan het acetophenonorthocarb o n z u u r :

C H CO. CH,

6 4 COOH.

Dit zuur, dat zich door een zoeten smaak onderscheidt, kan men analoog aan de aldehydzuren, ook door de volgende formule voorstellen :

/OH C — C %

Ct //4 { O

CO

Isophtaalzuur wordt verkregen door oxydatie van metaxylol met eene alkalische permanganaatoplossing. Het onderscheidt zich van ortho- en terephtaalzuur, doordat het Ha-zout gemakkelijk oplosbaar is.