is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 = (6>, //.), CH= (C // )

CeIft( > O c, //, < 6)2

^Cö LOOH

diphenylphtalide triphenylmethaancarbonzuur

Cs H0 - CH={ Cf

triphenylmethaan

Phenolphtaleïne kan verder uit diphenylphtalide verkregen worden, door dit te nitreeren, het ontstane dinitroprodukt te reduceercn, daarna te diazoteeren en de diazogroepen door h\ droxylgroepen te vervangen :

C=(Q Zl5)5 C=(Ce NOt\

C //, ^ O r // ^ n

6 4 V U nitreeren C' "* V ° reduceeren

CO CO

c= (C6 N H,X C = (C0 //, N: ArC/ia

r+QH^O —> C, //t 0 0

V diazoteeren V omkoken

co co

C = (C6 //» Otf\

—> c0//4Jo co

(Onder .omkoken" van eene diazoverbinding, wordt verstaan het vervangen der diazogroep door 0 H, door verhitting met water).

Phenolphtaleïne zelf is geen kleurstof, de zouten evenwel zijn gekleurd, (het lost n. 1. in alkaliën met roode kleur opi dit wordt verklaard door de aanname, dat in de zouten van het phenolphtaleïne één benzolkern in den chinoïden vorm is overgegaan :

*°< >-ft\ > I O +XNaOH * { ON

/^-CO / \ —COONa.

'\/ \/

lactonvorm (kleurloos >.

HO

OH