Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ \ /— \

o-Dianisidine yNH,

OCH3 OCH?

Dit dianisidine is het omzettingsprodukt van den hydrazophenolaether; het wordt uit orthonitrophenol, verkregen door methyleeren, reduceeren tot de overeenkomstige hydrazoverbinding en benzidineomzetting daarvan.

Phenolen en chinonen van de diphenylreeks.

De oxyderivaten van het diphenyl, kunnen analoog aan de phenolen verkregen worden uit de overeenkomstige sulfonzuren door smelten met kali, of uit de aminoverbindingen, door diazoteeren en omkoken van de diazogroep. Ook kunnen twee moleculen phenol door de kalismelting in oxyderivaten van diphenyl overgaan, vooral toont zich deze neiging bij de hooger gesubstitueerde phenolen b. v. thymol en bij de hydrochinonen, hier kan reeds door zachte oxydatiemiddclen condensatie van twee moleculen plaats grijpen.

Door oxydatie vormt zich ook het cedrireet of coerulignon, deze verbinding werd gevonden in de houtazijn, wanneer deze ter reiniging met een weinig kaliumbichromaat behandeld wordt. Het destillaat van het berkenhout, waaruit de houtazijn gewonnen wordt, bevat n. 1. de dimcthylaether van het pyrogallol en wanneer deze met een oxydatiemiddel als kaliumbichromaat behandeld wordt, ontstaat coerulignon (Liebermann),

Deze karakteristieke verbinding vormt in de meeste oplosmiddelen onoplosbare blauwe naaldjes (in zwavelzuur met blauwe kleur oplosbaar). De constitutie is gebleken uit het volgende: bij analyse bleek het de samenstelling Cu//ltOv te bezitten, bij behandeling met zoutzuur trad veel C'//3 <T/op, en het ontstane produkt had tot samenstelling C,o //, (ü//'c, deze verbinding welke vermoedelijk een phenol was, werd gedestilleerd over zinkstof, waardoor diphenyl bleek te ontstaan zoodat het coerulignon een diphenylderivaat is.

Bij de oxydatie van den dimcthylaether van het pyrogallol, heeft niet alleen eene vereeniging van twee moleculen plaats, maar bovendien gaan de hydroxylgroepen over in chinonachtig gebonden zuurstofatomen :

Sluiten