is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door afsplitsing van zwavel vormt zich hieruit het carbazol.

Als derivaat van pyrrol vertoont het carbazol analoge reacties, zoo kleuren carbazoldampen, met zoutzuur bevochtigde dennenspaanders, rood; met isatine en zwavelzuur ontstaat een blauwe kleur.

Carbazol opgelost in benzol geeft met pikrinezuur eene gekristalliseerde verbinding. (Behrens: Ree. des trav. chim. 1900, 386 ; IQ02, 252).

Meerkernige benzolderivaten met indirect verbonden kernen.

Tot deze groep behooren het di- en triphenylmethaan. deze kunnen van methaan worden afgeleid, door twee resp. drie waterstofatomen door phenyl te vervangen ; het zijn belangrijke verbindingen, daar er zeer gewichtige kleurstoffen van afgeleid worden.

Diphenyl methaan, (Ce Hs\. C //2.

Het kan evenals zijne homologen op vele wijzen uit enkelvoudige benzolderivaten opgebouwd worden.

Het ontstaat b. v. volgens Z i n c k e bij dc inwerking van benzylchloride op benzol in tegenwoordigheid van zinkstof:

CQ C//2. Cl 4- Ca //„ C6 H0. £'/ƒ,. Ce //s + H Cl.

Dc beste bereidingswijze is volgens de synthese van FriedelCrafts, n. 1. uit Cc Ht, Ca Hh. C //2 Cl en AlC/3 \ door uit te gaan van benzolhomologen of substitutieprodukten ontstaan de diphenylmethaanderivaten.

De F r i e d e 1-C r a f t sche reactie levert betere rendementen, dan die van Z i n c k e en is voor meer wijzigingen vatbaar.

Diphenylmethaan ontstaat verder door reductie van benzophenon:

C\, Hb. CO. 6; //5 C\ CII(OH). C', h.

C\ //,. CH, 6; Ht.

Het diphenylmethaan of zijne derivaten ontstaan ook volgens de reactie van B a e y e r, n. 1. door inwerking van aromatische