is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor pararosaniline ontstaat, vandaar dat het technische fuchsine met parafuchsine verontreinigd is.

Op analoge wijze ontstaat fuchsine^uit i mol. metaxylidine en twee moleculen aniline

Door vervanging van de aminowaterstofatomen van het rosaniline door methyl- of phenylgroepen ontstaan evenals bij het pararosaniline violette resp. blauwe kleurstoffen.

De oplossing van fuchsine in veel zoutzuur is nagenoeg kleurloos, dit komt daardoor dat een zout met drie aequivalenten zuur ontstaat, door toevoeging van water wordt dit echter ontleed en ontstaat weer de roode kleur van het fuchsine.

Een eigenaardig verschijnsel treedt op, wanneer de oplossing van fuchsine met Na OH behandeld wordt, hierdoor wordt het a-atoom door OH vervangen en ontstaat het carbinol (rosan.l.ne), dat kleurloos is. voert men echter de reactie uit, dan blijft de oplossing rood gekleurd en geleidt ook den electrischen stroom, men heeft dus reden om aan te nemen, dat de ontstaande verbinding analoog aan het fuchsine is samengesteld:

„CH,

1 \ / C— / \

< /==Ar&*OH

Langzamerhand echter verdwijnt de roode kleur en neemt ook het electrisch geleidingsvermogen af, bovenstaande verbinding gaat dan over in het carbinol:

Cff-,

™<Z>-C~ )=<""'

OH \

Dit verschijnsel komt dus overeen met het gedrag der pseudozuren, vandaar dat men dergelijke verbindingen pseudobasen noemt.