Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was misschien vreemd, dat Helene er niet aan dacht, haar vader met hetgeen in haar borst omging bekend te maken, docli dit denkbeeld kwam inderdaad geen oogenblik in haar op. Yredenborg had de geschiedenis van zijn eigen hart nooit geopenbaard, dat sloot ook het hare. Zij hadden elkander innig lief, misschien te meer door dit zwijgen, want elke smart, die deelneming vinden wil, heeft zekere zellzucht in zich; doch die zoete band, dien het egoïsme tusschen harten vlecht, die weten, dat zij hun smart nooit alleen zullen moeten dragen, bestond niet bij hen, en daarom rustte het gevoel eener doodsche eenzaamheid op Helene's gemoed, daarom glinsterden half onderdrukte tranen in haar oogen, terwijl zij Edwards kamer voorbijging.

Buiten begon de winter te wijken; over haar leven scheen hij nu eerst te komen.

Sluiten