Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

If beauty have a soul, this is not she; ]f souls guiiic vows, if vows bc sanctimonies, If sanctimony be the gods delight,

This is not she.

SlIAKESrEARE.

»Uw Hoogheid heeft gelijk, liet is een erge ondankbaarheid van Melville, doch als hij ernstig aan zijn plicht herinnerd werd, zou hij zeker tot inzicht komen; ik mag te partijdig voor hem zijn, maar ik kan niet gelooven, dat hij alle weldaden zou vergeten."

De sehoone Silvia, want zij was het die deze woorden sprak, behoefde zich niet over haar partijdigheid te verontschuldigen, niemand had haar van die onredelijke zwakheid durven betichten. Zooals zij, aan de voeten der landvoogdes gezeten, met onberispelijke nauwkeurigheid de steken van haar borduurwerk telde, was op haar gelaat niets van die ontroering te lezen, die een geliefde met tranen en beden instee van met bewijzen verdedigt, en de toon, waarop zij van Melville's ondankbaarheid gewaagde, droeg ook geen blijk van pijnlijke schaamte.

Margareta althans hoorde dit gevoel er niet in weerklinken, want zij antwoordde zonder iets van die verschooning, welke een bezorgde, teedere bruid had mogen verwachten: »ik zie van die vermaningen weinig heil tegemoet. Men is in dit land, helaas, gewoon zich ondankbaar tegen zijn vorsten te toonen; intusschen, ik zal beproeven wat mijn woord vermag."

Naar de stem, waarmee deze verzekering gegeven werd, te oordeelen, zou dat woord niet zeer aangenaam zijn, maar Silvia vroeg slechts zeer onderworpen: »en wanneer wil Uw Hoogheid hem spreken ?"

»Heden middag; ik zal een eind aan dit gedrag maken; het duurt lang genoeg dat ik Melville mijn ongenoegen toon, zonder dat hij

Sluiten