is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan hiervoor niet de hartafstand der blokken nemen : want dit geeft het zonderlinge resultaat, dat bij lange blokken / zou toenemen, en dus de toestand ongunstiger worden zou. Bij een blok als in fig. 8 is aangegeven zal de reactie-resultante voornamelijk aangrijpen bij de eerste doorgaande wand der fundatie, vooral wanneer de as sterk doorbuigt. Men neemt dus voor I tic hartafstand dezer wanden.

Is er maar één

doorgaande wand (fig, 9), dan is / minder gemakkelijk te kiezen ; de ondersteuning zal gerekend moeten worden, eenige centimeters vanaf het begin der metalen te liggen.

Oplegging geeft het maximum

buigmoment midden in de

. Pl pen n.I. —.

4

In de as komt daarbij slechts een moment

Fig. io

overeenkomende met het stukje ab. Inklciniuiiig geeft voor

Pl

as en pen als maximum Hieraan wordt dus het maximum

O

buigmoment voor de as ontleend.

Denken we ons in fig. io de kracht P loodrecht op het