is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/, wordt gevonden uit: P = pdl{ ; b wordt gewoonlijk /3 a 0.7 de andere maat van den arm, //, heeft als minimum: d -J- 2a, waarin a = straal der afrondingshoeken, later kan dan de spanning van den arm gecontroleerd worden.

Uit de blokken is nu het stuk c bekend; zoodoende weten we de totale maat /; daaruit is met de formule van het denkbeeldig buigend moment de definitieve asdiameter te bepalen. Als belasting per cm2 is toe te laten op krukpennen :

Fig. 26.

50-00-00 is.Lj/cm . Grenzen zijn vrijwel p tusschen 100 en 25-30 KG/cm2.

Een zeer lage p treft men aan bij snclloopers metgrooten toelaat, bij scheepsmachines en ook bij minder goede bediening.

Een hooge waarde van p alleen bij zeer langzaam loopende machines, korten toelaat en beste afwerking.

Hij locomotieven trefïfen we ook gunstige condities aan; de pen wordt door den langen luchtweg goed gekoeld, en de massareactie is groot; de

waarde van p kan dan zeer hoog zijn.

\ oor ashalzen wordt./ gemiddeld 12 a 15 KG/cm2. De grenzen zijn van 9 a 10 tot 20 a 30 KG/cm2. 2°. Overhangende kruk,

pdxlx = 100 PI 1). = "1 d 3 d1 en/i inmm-

2 32 1 p in KG/cm2.

Uit (1) en (2) volgt door deeling:

Pd\l 1 20 L 2Oer ,

*d13 A = (3)

Door vermenigvuldiging: