is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R

— = I i'/2 2 2»/, 3 3V2

Met: l = 1,5,/ I —- = 80 648 3o 82 86 192 ^ 93 651 29 80 87 203

„ , , 2Art

Met: l = 2c = 1,07 1,16 1,15 1,11 1,03 0,97

Practisch is dus 2Ka 00 /F.

Rij de dubbele kruk met arbeidsafgifte aan weerszijden buigen de armen evenveel in dezelfde richting; de stijfheid van de fundatie is hier van geen invloed op de ligging van de hartlijnen alt en cd. K, M en N zijn dan dus nul. Ze zullen in het algemeen afhangen van het doorgeleid moment.

Bij het geval: dubbele kruk met éénzijdige arbeidsafgifte hebben we als doorgeleid moment gevonden: W = '/„ PR, dus het halve moment van de eigen kruk. (Zie blz. 9.) Hiernaar moeten A', M en N berekend worden.

Invloed van de krachten K op de berekening van kap en kaphouten.

Hiertoe moet opgespoord worden, bij welken krukstand en in welk blok de kracht A het grootst is.

Als voorbeeld is gekozen een as van een scheepsmachine met twee krukken onder 90° (fig. 36).

De blokken 1 en 2 van de voorste kruk worden, behalve door den stangendruk, belast door krachten A', afkomstig van het halve moment van de eigen kruk; op de blokken 3 en 4 werken daarenboven nog de krachten A' van het doorgeleide wringmoment. In blok 4 zijn A', zoowel als de reactie P

naar boven gericht. De opwaartsche druk is dus a* =

P

2 ~h K stn t>- K bestaat uit 2 deelen: nl. van het doorgeleid moment 7'A cos $ en van het halve eigen moment Vg PR sin ip, zoodat: