is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De druk P is in beide gevallen dezelfde, voor gelijke veiligheid in beide richtingen moeten dus de traagheidsmomenten zich verhouden als I : 4, want voor fig. 40 is

Air-EI . EI / = — en voor "{?• 4' ,s / = —^

l>/i* 4 /W:t dus = of h = 2/;.

12 12

In dit geval is de rechthoekige of '_£ doorsnede de meest rationeele.

\ oor de berekening moet de drijfstang in dien stand geplaatst worden waarin de vormverandering het grootst is.

I liertoe zullen we de krachten, die op de stang werken, stuk voor stuk beschouwen.

De druk in de drijfstang verschilt slechts zoo weinig van den stangendruk in de zuigerstang, dat we de eerste door de laatste kunnen vervangen.

De massakrachten worden veroorzaakt door de versnelling

van elk punt van de drijfstang. Stelt de krukstraal de versnelling voor van den grooten kop B, wat dus overeenkomt met een eenparige krukbeweging, dan is Z de versnelling van den zuiger A (fig. 42) en c die van een tusschenpunt C.

Kig. 42.