is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor x > a blijven de termen met C onveranderd. Het moment voor dit geval is direct uit het vorige af te leiden door te verwisselen:

H cn A'

x en x.

a en b.

Door deze verwisseling worden geen termen met C ingevoerd , zoodat we krijgen:

/ir 1 ( Ql ■

1 sin nl I ~iil "" "a st" " % l + A Sl" " x + H sin n x1 j

. Cl /sin ux j \

n -1'1 \sinnl l)'

P^en gevaarlijk geval treedt op wanneer sin nl = o. Dan is M oneindig groot, wanneer Q, H, K en C een eindige waarde hebben cn onbepaald, wanneer deze vier grootheden nul zijn. Is sin nl = o, d. i. nl = jr, n- /- = T-.

P /2 - ^2 P 2 EI

£/l - r*. 1 = r,.

Deze grens mag dus in geen geval tc dicht genaderd worden.

De gevonden waarden van M zijn voor practisch gebruikte ingewikkeld. Men kan nu voor verschillende typen van stangen benaderingsformules opstellen, die, zoo noodig, aan dc exacte gecontroleerd kunnen worden. Deze laatste leveren door differentiatie een waarde van x, waarbij Mmaximum is.

Het maatgevend moment der benaderingsformules mag niet kleiner zijn dan dit maximum-moment; bij een bepaalde a- vindt men dan een weerstandsmoment, dat nooit te klein is.

Benaderde berekeningen.

Wanneer we afzien van alle buigende invloeden, dan wordt de diameter dQ van een stang, die door den stangendruk P