Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen op druk - resp. trek — wordt belast, gevonden uit ^ dj o- = /', waarin cr = toe te laten materiaalspanning

\ oor langzaam loopcndcdrijfstangen kunnen

soortige formule komen. Beschouwen we weer den

ongunstigsten stand, fig. 49.

De koppels // en A der tapwrijving werken buigend op de stang, fig. 50 geeft het diagram

Fie- 49-

acrDuigmoinentcn.

Noemen we: r 1 = straal kruis-

pentap, </, = diameter

stang aan kruispeneind, = straal krukpen, d., = diameter

Fig. 50.

stang aan krukpeneind,

f* = 0,1 de tapwrijvingscoëfficiënt, dan blijkt steeds veilig gerekend te worden met rx = 1 ƒ„ dx , = d

H = ft Prx , dus ^ —dJL20

K = (a Pr.,, » 00

10

De spanning aan het kruispeneind wordt dus:

Sluiten