is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 + 2 ' is ^ ~ 2 (' + lii^oof) | j (4). alles in KG en mm.

Wie met «knikzekerheid» c werken wil, zette:

7, x- lil ]>l- rn io „

c] ~ ~72—» FI -> of, met (/>):

'r' z '1 (*' +

Snclloopcnde Stangen.

Hier treedt het moment der eentrifugaalkracht als niet langer te verwaarloozen buigende invloed op. \ olgens liet voorgaande vindt men als buigend moment in een doorsnede, op afstand x van den kleinen kop gelegen:

M* = KJL+ h ('-A + (, _ pj. om dc

maximumwaarde te vinden is deze vergelijking eenmaal gedifferentieerd naar x:

K H C C x- . x I 2 (K //)

l ~ 7 + 6 = 2 7VWaarUit: 7 = | — Cl T ' /:i

Daar 1111 2 (A H) 05 A, en Cl een, in vergelijking met A, zeer groot moment voorstelt, mag vrijwel worden geschreven:

'J = ^ '/3 <* 0.58

^mar dus = O.58 A' -f O.42 H + O.O64 Cl. De stang is cylindriseh gedacht. Alle maten in KG en

mm, dan weegt i mm3 = KG.

ioc

C = eentrifugaalkracht van de in de krukpen geconcentreerd gedachte drijfstangmassa,

dusa=i9oo-X'X^X^X^X ^

Nemen we nu / en r in meters, we duiden dit aan door invoering der nieuwe letters R en L, alleen d in mm, dan

wordt Cl = -ML X Z d* X fj X 8.