is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theorie van de doorbuiging van vlakke, ronde schijven van constante dikte.

Denken we ons uit de schijf een blokje gesneden, als in fig. 64 is aangegeven. Dan werken daarop de volgende krachten :

Fig. 63.

i". de druk ƒ>.

2°. radiale spanningen S.

3°. tangentiale spanningen T.

4°. schuifspanningen r.

Is r gerekend per cM2,

dan is de kracht V over

de geheele hoogte en per

cM. lengte:

/-+ i h V = / r dz.

J — 1 h

We voeren nu twee benaderingen in:

a. de spanningstoestand wordt verondersteld lineair te zijn. />. we verwaarloozen de normaalspanningen in de richting ZZ van de as.

Zijn .S en T de spanningen aan de oppervlakten van de schijf, dan worden dus volgens a de spanningen op een afstand z van de neutrale laag:

S j jen T ——-j~i y kortheidshalve yS en ij T. Voorwaarden van evenwicht.

Door het optreden der spanningen 1iS wordt de straal langer. S is veranderlijk van het midden tot den omtrek en