Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, als de zuiger, bij losgemaakte drijfstang, op den bodem zakt. Het verwijderen van een in de poort geschoten zuigerveer is een hoogst lastig werk.

Bedrag van den vrijslag bij een cilinder.

Een vrijslag is noodig om 2 redenen:

IWegens de ruwe oppervlakken van zuiger, bodem cn deksel;

20. Wegens de verplaatsing van den zuiger door slijting in de draaipunten.

Door de constructie zoo te maken, dat de onder 2°. genoemde verplaatsing zeer gering wordt, cn zuigers, bodems en deksels af te draaien (wat b.v. bij luchtcompressors cn torpedoboot-wcrk gebeurt), kan de vrijslag zeer klein uitvallen.

Is D de cilindcrdiameter, dan is het totaal aan vrijslag onder en boven ongeveer = 15 niM -{- '/ion D.

De vrijslag aan bodem is bij staande machines 2—6 mm grooter dan aan top.

Bij de montage wordt de vrijslag gecontroleerd. Dit kan o. a. geschieden door een hard stuk hout tusschen voetdrijfstang en bovenkant krukpenmetaal te brengen. Wordt dan de kruk in zijn bovenste doode punt getornd, dan wijst de heffing van het los opgelegde deksel het verschil tusschen de hoogte van het hout en den bestaande vrijslag aan.

Een dergelijk onderzoek mag nooit worden verzuimd.

Losse binnencilinder.

Deze constructie kan worden toegepast om 2 redenen:

i". Het loopvlak vordert een vaste, harde ijzersoort; de

Sluiten