is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien is de constructie gemakkelijk los te nemen. Een derde methode is, dat de stang cilindrisch blijft en

Fig. 82.

in de naaf geperst wordt.

Dc naaf.

Is de projectiedruk a kg/cm-, dan is ook de druk op de naaf a kg cm'-'. Om dit in te zien denken we ons een lichaam, als fig. 83 aangeeft in een ruimte geplaatst, waarin de druk a kg/cm2 is. Er is dan evenwicht: het lichaam heeft geen neiging tot bewecren in vertikalen zin .

terwijl op het mantelvlak , zoowel als op het ringoppervlak. de druk a kg cm2 is.

rr—I"—

Fig. 83.

Fig. 84.

De afmetingen van den kegel zijn zoo, dat de projectiedruk ongeveer 500—600 kg/cm2 bedraagt; een constructie als fig. 84 aangeeft zou deze onnoodig verhoogen en is dus te verwerpen. Eindigt de kegel in een borstje dan moet dit vrij blijven van de naaf.