Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kruishoofd.

De afstand tusschen de leibanen, en dus de hoogte van het kruishoofd, wordt bepaald, doordat de drijfstang vrij moet loopen. Om deze hoogte te vinden dient de volgendeconstructie. i°. Uitgaande van de leibaan.

Fig- 85.

Trek uit punt A — op '/3 van den uitgaanden slag — een raaklijn aan den krukcirkel (dit is dus geen drijfstangstand).

Deze lijn levert met uitmuntende benadering voor elke voorkomende verhouding van ■■

de omhullende der drijfstangstanden voor het gedeelte, dat we noodig hebben.

Fig. S6.

2°. Uitgaande van het kruishoofd. R = lengte van de kruk, p — verhouding van drijfstang en kruk.

Sluiten