is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben zij toch zekere begrippen, die ook een Spaansche bevelhebber niet kan omstooten." De aangename gewaarwording, dat hij in Alva's macht altijd een grens zou vinden, weerklonk in die woorden, en daarenboven, hoe dringend hij hopen mocht den hertog nooit in de Nederlanden te zien, hij behoefde hem niet te vreezen. De Spaansche regeering zou hem niet opgeven, daarvoor wist hij te veel van haar geheimen; zelfs als Eboli's kansen onzeker begonnen te staan, was hij gedekt. Door dat denkbeeld weder gerustgesteld, sloot hij zijn papieren weg en luisterde naar den kreet, die buiten werd aangeheven, het reeds door geheel Brussel bekende «leven de Geuzen!" Eenige edellieden in de grijze bedelaarsdracht, die plotseling in zwang was gekomen, hun bondspenning met het opschrift van trouw jegens den koning aan een rood lint om den hals, gingen, door de menigte luid toegejuicht, voorbij. »Hun oorlogsleus klinkt stout genoeg," zeide Reinout, »de stroom is ontboeid, laat de golven nu maar voortrollen; het schip der fortuin heeft soms zulk een storm noodig."