is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

7. (iROEI EN WARMTE.

De warmtebronnen. I)e omzetting van licht in warmte 188

De invloed van de warmte op de gedaante en de verspreiding der

planten 194

De besclnittingsmiddelen van groeiende planten tegen warmteverlies. 200

Het bevriezen 212

Met verschroeien 229

De berekening van de voor den groei noodige warmte 234

8. DE OPBOUW VAN HET PLANTENL1CHA AM.

Hypothesen over den vorm en de grootte der bij den groei der

planten gebruikte kleinste deeltjes 246

De zichtbare bouwwerkzaamheid in het protoplasma 252

IV. I)e planten als voltooide bouwwerken.

9. DE OPEENVOLGENDE TRAPPEN VAN DE CEL TOT DE VOLWASSEN PLANT . . 260

10. DE GEDAANTE DER BLADVORMINGEN.

Definitie van het blad. De verdeeling der bladeren 277

De zaadlobben 282

De lagere overgangsbladeren 313

De eigenlijke bladeren 317

De bloem 333

11. DE GEDAANTE DER STENGELVORMINGEN.

Definitie van den stengel. De indeeling der stengels 352

De hypocotyle-as en de stengel der lagere overgangsbladeren. . . 355 Overzicht der vormen van den gewonen stengel of stam . . . .301

De liggende stengels en de stengels van waterplanten 373

Klimmende stengels 384

Rechtopstaande stensrels 439

net weerstandsvermogen oer stengels tegen rekking, drukking en

buiging 463

Het stengeldeel, dat de bloemen draagt 478

12. DE GEDAANTE DER WORTELVORMINGEN.

De samenhang van den uitwendigen en den inwendigen bouw dei-

wortels met hun functie 492

Definitie van een wortel 512

Merkwaardige levensverschijnselen der wortels . 515

Alpliabetisch register 529