is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bic.

Een traliewerkvormende Clusiacee,

Fagraea obovata 399

Windende stengel van de Hop,

Huw ui us liipulus 408

Stukken der stengels van tropische

spiraalvormig gewonden lianen. 41(1 Smila.r rispera met in ranken overgegane steunblaadjes . . . . 412 Alpenwingerd, Atragena ui pi nu,

met bladsteelranken .... 414 Serjania grrnnatophora met tak-

ranken 415

Ranken van de Witte Heg gerank, Bryonia alba .... 418

Lichtschuwe ranken 422

K 1 imop, met hechtwortelsaan den

stam van een eik bevestigd* . 427 Ficus Benjam ina met korst vormende

hechtwortels* 431

Bignmia argy ro-violacea .... 434 Ficus met vlechtwerkvormende

hechtwortels * 437

De 1 Velwitschia mirabilismet korten,

dikken, schijfvormigen stam * . 441 De Den als voorbeeld van den boomachtigen stam * . . . . 443

Hamboes op Java* 447

De Eik* 451

De Zilver spar, Abies allm*. . 453 I)c Witte Berk. lietula alba * . 457 Eucalyptus boom en in Australië * 459

De schors van tropische boomen,

bezet met Orchideeën . . . 4<» 1 Schematische voorstelling van verschillende „dragers" in de stengels 468

Doorsneden van rechtopstaande

Blz.

stengels en stammen met enkelvoudige, niet tot een buis vergroeide dragers 470

Doorsneden van rechtopstaande stengels met enkelvoudige, tot een cylindervormigen koker vergroeide dragers 471

l )oorsneden van rechtopstaande stengels met dragers, waarvan de schoringen dragers van den tweeden rang vormen . . . .472 Doorsnede van den rankenden stengel van de Alpenwingerd.

At ragen p alpino 475

Bandvormige stengels van Lianen

uit een Indisch tropisch woud . 476 Doorsnede van op den grond liggende uitloopers van een Aardbei en van een waterplant . . 477 Centrifugale en gemengde bloei-

wijzen 480

Centripetale bloeiwijzen .... 482 Gemengde bloei wijze van een Um-

bellifeer 483

Corgpha umbraculifera, een palmsoort van Ceylon 486

Verschillende vormen van den

bloembodem 488

Gomboom, Ficus elastica en Indische Vijgenboom. Ficus

indien * 499

Pandanus iitilis met steltvormige

luchtwortels * 503

De steltvormige en zuilvormige luchtwortels der Mangroven of Worte 1 boomen * . . . 507 B r a a m-struik, Kubus bi frons, waarvan de takken wortel slaan. 518