is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pepsine in do planten, die dieren vangen, werd reeds op blz. 171 van Deel I gewezen.

Een ander enzym is de diastase, die de zetmeel korrels oplosbaar maakt, door ze om te zetten in dextrine en suiker. Diastase verschijnt overal, waar zetmeel in voorraad is weggeborgen, en wel dan, als het noodig is, dit zetmeel weer te gebruiken en het op te nemen in de stofwisseling.

Verder moeten nog de emulsine en de myrosine worden genoemd, die de glucosiden op de reeds boven aangegeven wijze ontleden en daardoor tot de vorming van zoete suiker, vooral in de vruchten, meewerken, maar ook overigens nog verschillende andere splitsingen kunnen bewerken, als bij voorbeeld de splitsing van de in de amandels vervatte amydaline in glucose, blauwzuur en bitter-amandelolie, welke door de emulsine veroorzaakt wordt. Ook de papayine, die in do vruchten der Carica Paptu/a voorkomt, alsmede de invertine, welke in gist werd waargenomen, zijn tot de enzymen te rekenen.

Men heeft al die stoffen, die ontledend op hunne omgeving werken, zonder daarbij zelf een chemische verandering te ondergaan, ook fermenten genoemd, en in zoo ver kan 111011 alle enzymen als fermenten beschouwen. Het is echter gebleken, dat in bepaalde omstandigheden ook zuren, met name het phospliorzuur, ja ook het water bij hoogere temperatuur een fermenteerende werking aan den dag leggen, en 0111 die reden heeft men de genoemde, stikstof houdende verbindingen afzonderlijk den naam enzymen gegeven.

Hiermee zijn de belangrijkste van de stoften genoemd, waarvan de opbouw en het verval, do vorming en do ontleding, voor zoover onze zinnelijke waarneming kan uitmaken, liet leven der planten vormt.