is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar naam heeft te danken [lac beteekent melk; het ingedroogde melksap van Lortura virosa, waarvan de melksapvaten in bovenstaande figuur zijn afgebeeld, heet lactucariuni]. Verder bevatten veel melksap de Oleander, vele Asclepiaceeë 11, de 1'apaveraceeën endeArtocarpaceeën. Uit de reuzenstammen der tropische vijgeboom en, tot laatstgenoemde familie bchoorende, stroomt liet melksap dikwijls uit spleten in de schors, die zich van zelf hebben gevormd, in overvloed naar buiten, stolt daarop zicli tot lange slieren en koorden van een soort gomelastiek, die als een mantel neerhangen. Bijzonder vermeldenswaard is hier de Galactodendron utile van Caracas, waaruit, als men een snede erin doet, een overvloed van zoete, drinkbare melk te voorschijn komt; dan de ('ollophora utilis aan den Amazonenstroom, waaruit een taai, voor liet binden van verfstoffen gebruikt melksap wordt gewonnen; eindelijk de Slaapbol, Fajifivcr soniniferuw, welker ingedroogd melksap als opium bekend is. In de meeste dier gevallen is het melksap wit, bij de Papaveraceeën vindt men echter ook andere kleuren. Zoo bevat [ de bekende, zeer algemeen bij ons voorkomendel Stinkende Gouwe, Chelidonium majtix, een oranjekleurig, en de Sun</iiiikfi'itf Canaiiensix een bloedrood melksap. Ook de melksaphoudende paddestoelen van liet geslacht Ijntnvius hebben deels een wit, een zwavelgeel ot ook wel een oranje en menierood melksap.

In de bladeren verloopen de melksapvaten naast de vaatbundels en vervangen soms de vaatbundelscheeden; ten minste daar, waar de melksapvaten bij de vaatbundels aansluiten, zijn de vaatbundelscheeden onvolledig en zeer onvolkomen gevormd. Men heeft ook waargenomen, dat in de stammen der Asclepiadaceeën, waar de melksapvaten zeer ontwikkeld zijn, de zeefvaten in 't oog vallend terugtreden en men besluit daaruit, dat de verschillende inrichtingen tot afvoer wederzijds voor elkander in de plaats kunnen komen.

Wij moeten hier er overigens uitdrukkelijk op wijzen, dat de melksapvaten niet uitsluitend tot afvoer der in de groene cellen bereide stoffen dienen en dat ze in bepaalde omstandigheden en op bepaalde tijden ook gebruikt worden als bewaarplaatsen voor reserve voedsel, evenals de mergstralen, de zeefvaten en de vaatbundelscheeden. die in den winter, als de ontleding van het koolzuur en de vorming van koolhydraten in de groene cellen heeft opgehouden, en als er in 't geheel niets meer is af te voeren, als bewaarplaatsen functionneeren, waarin voorraden tot aan de komende lente worden opgeborgen. De parenchymcellen der vaatbundelscheeden, die in den zomer voor den afvoer worden gebruikt, zijn dan volgepropt met zetmeel korreltjes, zooals de afbeelding van blz. 12<> in Fi<j. 4 laat zien. In de zeefvaten sluiten zich zelfs in den winter de poriën van de zecfplaten, en eerst in de volgende vegetatieperiode, als alles weer in beweging komt en de groene cellen opnieuw versclie koolhydraten vormen, begint liet ook weer te werken in de zeefvaten, melksapvaten, vaatbundelscheeden en mergstralen. Dan dienen deze organen opnieuw weer voornamelijk tot stroombaan voor de af te voeren stoffen.

Wat de aansluiting betreft van deze afvoerorganen bij de groene cellen, er is hierin de grootste verscheidenheid op te merken, maar de