is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienenden boom; daarentegen is een bescherming tegen zijdelingsclie drukking dringend noodig, want als de steun, waartegen de lianen leunen, waarmee zo door hechtwortels zijn verbonden of waaromheen ze zich winden of slingeren, in de dikte groeit, wat bij boomstammen altijd liet geval is, dan is daardoor een zijdelingsclie drukking op de er tegen liggende windingen der lianen onver-

Uhynchosia phaseoloides, oen Liaan mot handvormige stengels. Zie blz. 135.

mijdelijk. Wanneer echter door zulk een drukking de zeefvaten en het bastparenchym over een groot eind werden samengedrukt, zou het hun onmogelijk zijn hun taak naar behooren te vervullen. Een storing in de voeding zou er het gevolg van zijn. Dit mogelijk nadeel wordt nu echter voorkomen door allerlei verschillende inrichtingen, waarvan wij een paar der meest in 't oog vallende hier in 't kort zullen vermelden.