Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de zon opkomt richten de jonge schermen zich spoedig op, de haakvormig omgebogen stelen der schermen gaan stijf overeind staan, en de bloemknoppen zijn weer blootgesteld aan de bestraling door de zon, zooals hieronder voorgesteld is in Fig. 1 en 2 bij de Peen, Daucus Carota. Later, als eenmaal de bevruchting heeft plaats gehad en de jonge vruchten zich ontwikkelen, is de noodzakelijkheid, de meeldraden en stampers tegen uitstraling te behoeden, niet meer aanwezig en dan blijft ook het periodieke knikken der schermen, telkens als de avond valt, achterwege.

.luist zooals "de genoemde Schermbloemigen, gedragen zich ook de jonge

4

Het tijdelijk naar beneden buigen van bloemen en bloemgroepen. 1. Het blo^mscherm van de Peen, Daucus carota, overdag. 2. Hetzelfde d«*s nachts. 3. De bloem van het driekleurig viooltje, Viola tricolor. 4. Dezelfde bloem des nachts. Zie blz. 201.

bloemknoppen van veel Scabiosa's, bij voorbeeld van liet Duivenschurftkruid, Scabiosa columbaria en van Scabiosa lucida en ook de afzonderlijke bloemen van het Driekleurig Viooltje, Viola tricolor, welk laatste in dagstand en nachthouding hierboven in Fig. :5 en 4 naast de schermen der Peen is afgebeeld.

Overigens moet er uitdrukkelijk op worden gewezen, dat do knikkende of hangende stand der bloemen en bloeiwijzen soms ook aan andere redenen is toe te schrijven. Bij veel Papaverachtigen, Samengesteldbloemigen, Weegbree achtigen, Lipb 1 oomigen, Stee 11 breken, zooalsb.v. Papaver, Leontoilon, Hantago maritima, de Zeeweegbree, en Mcutha sglvestris, de Boschmunt, alsook bij Saxifraga Ai zoon zijn de bloemen en bloeiwijzen alleen in jeugdigen

Sluiten