Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mingsstations werden in drie reeksen gerangschikt, een westelijke tusschen den 20sten en 30sten meridiaan, een middelste tusschen den 30sten en 4listen meridiaan en een oostelijke tusschen den 40sten en de 62sten meridiaan. Let men nu op de verlating ten opzichte van Lesina, bij het toenemen van de breedte, dan komt men tot het belangwekkende resultaat, dat deze verlating in de oostelijke continentale reeks twee a drie weken meer bedraagt dan in de westelijke reeks. Op een tijd, als te Parijs reeds vele voorjaarsplanten in vollen bloei staan, is de plantenwereld in de op dezelfde breedte gelegen Russische steppen, bij voorbeeld in de buurt van Sarepta, nog in diepen winterslaap verzonken, en eerst 23 dagen later bereikt de vegetatie daar hetzelfde stadium.

In de tweede, hier ingelaschte tabel zijn die Amerikaansche en Europeesche steden naast elkaar geplaatst, waar het bloeien van dezelfde voorjaarsplanten gelijktijdig plaats heeft.

DE VOORJAARSPLANTEN KOMEN TEGELIJK IN «LOEI OP DE STATIONS :

. XT , , .. Geogr. T | Geogr. Verschil in

in Noord-Amenka. , ,, In huropa. , ° , ,,

breedte. breedte. breedte.

New Albany. . . 38° 17' Dijon 47° 19' i 9° 02'

Sykesville . . . I 39° 23' Kremsmiinster. . 48° 30' 9° 07'

Belle Centre. . . 40° 28' Heidelberg . . . 49° 28' 9° 00'

New-York .... 40° 42' Marburg,in Hessen. 50° 47' 10° 05'

Germantown. . . 42° 40' Antwerpen . . . 51° 13' 8° 33'

Baldwinville. . . 43° 40' Utrecht 52° 03' 8° 23'

Deze tabel toont aan, dat de aardrijkskundige ligging der Amerikaansche en Europeesche plaatsen, waar dezelfde voorjaarsplanten hetzelfde stadium van ontwikkeling hebben bereikt, 8 tot 10 breedtegraden van elkaar verschillen, zoodat bij voorbeeld in New-York, op dezelfde breedte als Napels gelegen, de planten op denzelfden tijd bloeien als in het 10 graden noordelijker gelegen Marburg.

Sluiten