is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeeld dat van dadel- en kokospalmen, wordt in dezelfde mate grooter als het kiemwit kleiner wordt, dringt even ver naar voren als het uitzuigende weefsel zich terugtrekt en neemt de door liet laatste verlaten ruimte in. Bij biezen en zeggen neemt men een dergelijk verschijnsel waar.

Bij de kiem der zaden van koffie en van klimop zijn de zaadlobben

Zaadlobben. 1. Lengtedoorsnede Tan het zaad van Ricinus-, een der zaadlobben is verwijderd. 2. Lengtedoorsnede van hetzelfde zaad, loodrecht op de beide evenwijdige zaadlobben. 3. Lengtedoorsnede van een tarwekorrel, Triticum vulgair, 4-niaal vergroot. 4. Lengtedoorsnede door denzelfden korrel, nadat de kieming reeds is aangevangen; eveneens 4-maal vergroot. 5. De kiem mot het schildje bij den tarwekorrel, 80-maal vergroot. 6. Zuigcellen op de oppervlakte van het schildje van den tarwekorrel, 210-maal vergroot. 7. Kiemend zaad van de Bolderik, Ag roste») ma Oithago, enkele malen vergroot. 8. Hetzelfde zaad in lengtedoorsnede. 9. Dit zaad, nadat de kieming verder is voortgeschreden. 10. Hetzelfde in lengtedoorsnede. 11. Zuigcellen uit dit zaad, gezeten aan de oppervlakte van de zaadlob, die tegen het kiemwit aanligt ; 210-maal vergroot. 12. Kiemend zand van Tradescantia Virginica, een weinig vergroot. 13. Hetzelfde zaad op een verderen trap van ontwikkeling. 14. Doorsnede van dit zaad door het knopvorniige einde van de zaadlob, dat binnen in hot kiemwit ligt: 10-maal vergroot. 15. Zuigcellen op de oppervlakte van dit knopvorniige einde, 180-maal vergroot. 16. Kiemend zaad van de Gewone lli, Allium cepa, ware grootte. 17. Hetzelfde in doorsnede en een weinig vergroot. 18. Hetzelfdo bij verder voortgeschreden kieming; ware grootte. 19. Hetzelfde in doorsnede, eeu weinig vergroot. Zie blz. 284 en volgende.

aanvankelijk zeer klein, groeien echter gedurende het ontkiemingsproces steeds verder en verder in het kiemwit binnen, het als 't ware doordringend en ten slotte de geheele ruimte in het zaad vullend. Zeer eigenaardig gedragen zich ook de zaadlobben der Schermbloemige planten. De kleine kiem ligt in