is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stam een tonvormig gezwollen massa en is ongeveer in het midden het dikst.

Zeer dikwijls ziet men een ongelijkmatige verdikking van den stenge , die daardoor ontstaat, dat zich op de plaatsen, waar bladeren van den stenge ui -aan knoopen, nodi, vormen, terwijl die deelen van den stengel, die tussche Twee' op elkander volgende punten van oorsprong van bladeren dus tusschen twee knoopen liggen en die stengelleden of mfm.orfw worden genoe cylinders zijn of prisma's. Een stengel, die deze eigenaardigheid vertoont, heet knoopig, nodosus. Soms sluiten de leden van zulke knoopige stengels ondei stompe hoeken aan elkander, en zoon stengel wordt dan flexuosus, bochtig,

genoemd.

De zoogenaamde Wolboomen, Borabaeeegn, in de Catinga's van Braziliu. Naai M.irtius. Z

Yan groote beteekenis voor den opbouw der stengels is ook de behoefte der door hen gedragen bladeren aan licht. Noodwendig moet de stengel als drager van organen, die tot taak hebben, uit de opgenomen voed.ngszou en e„ voedingsgassen in het zonlicht organische stoffen te bereiden, ten opzichte van den stand, die zijn vertakkingen in de ruimte innemen, voornamelijk onder den invloed staan van de omstandigheden, die het licht ïegelen. p • tL* bladscliijven van oen p.ant in het eo«le Ittt ,«*. W

„nodig, dat al de stengeldeelen, die bladeren dragen zich op;doolt cffc e manier groepeeren en onder elkander de ruimte op geschikte ma,™ier verdetle^ Van de planten, welker bladeren uitgaan van korttakjes, kan. zelf. onder de gunstigste voorwaarden, het licht slechts over een beperkte uit-