is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al die bloeiwijzen zijn door tusschenvormen met elkander verbonden, waarvan de voor de Cruciferen bijzonder kenmerkende schermvormige tros, corymbus symplex, een middelvorm tusschen scherm en tros, in 't bijzonder verdient te worden vermeld.

De grootste verschillen treft men aan bij het hoofdje, maar die verscheidenheid ligt minder in den uiteenloopenden vorm van het stengeldeel, dat de hoogere overgangsbladeren draagt, dan wel in den vorm dier hoogere overgangsbladeren zelve, vooral van de talrijke, opeengehoopte schutbladeren, die

Centripetale bloeiwijzen. 1. Tros van de Roode Aalbes, liibes rubrum. 2. Katjes van de Witte Berk, Betula verrucosa. 8. Bloeikolf van de Gevlekte Aronskelk, Arum maculatum.

allen te zamen als een kelkachtig omhulsel de bloem omgeven. Vermeldenswaard is ook nog een vorm van de aar met verdikte bloemspil, die bloeikolf, spadix, genoemd wordt, en op bovenstaande afbeelding in Fi</. 3, van de (ievlekte Aronskelk, Arum maculatum, een weinig verkleind is voorgesteld; en dan de onder den naam katje, ameiitum, bekende vorm van aar, die bloemen zonder bloembladeren in de oksels van schubvormige schutbladeren bevat en na den bloei of na het rijpen der vrucht afvalt, nadat aan den voet van de »pil vroeger een scheiding van liet weefsel en loslating van cellen heeft plaats