Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit, waarvan de onderste 6 M lang worden. Al deze zijassen zijn in talrijke takken en takjes verdeeld en rijk bezet met bloemen. De geheele bloeiwijze

dan o lc vil

volgroeid is, een hoogte van 14 en een breedte van 12 meter. Zoodra de bloemen zich openen, beginnen de daar beneden staande waaiervormige

bladeren langzamerhand te verwelken en vallen dikwijls tijdensden bloei alle af, zoodat dan de stam enkel de bloeiwijze op zijn top draagt. I leze bloeiperiode duurt drie a vier weken;zoodradie voorbij is, en de vruchten rijp zijn, sterft de gansche plant, zoodat dus ieder individu van dezen palm in zijn leven slechts eenmaal bloeit. (Zie blz. 365).

Als tegenstelling tot deze grootste bloeiwijze moge hier ook worden gewezen op de

kleinste, name-

de in de gebergten van Corsica inheemsche Xananthea hoogte en in de breedte slechts 2 tot 3 millimeter

Corypha umbraculifera, een palmsoort van Ceylon. — Naar Ransonnet.

Zie blz. 485.

lijk liet hoofdje van periMsilta, dat in de

groot is.

Dè grootte van de bloeiwijze en die van de hen samenstellende bloemen

Sluiten