Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladeren. Rijdende 68.

„ Samengegroeide 280. „ Scherpe 85. „ Schroefvormige 68. * „ Vedernervige 320. „ Vinnervige 320. „ Zittende 280.

Bladeren als windwijzers 66. „ in boogvorm 69.

„ in den vorm van schubben 47. „ met tanden* 81. „ van ongelijke grootte (51*. Bladeren. Behoud van den stand der—62. „ Bescherming der — tegen aanvallen van dieren 70. „ Beschutting der — tegen

warmteverlies 204, 205*. „ Gevaar voor het breken der — 05.

„ Nervatuur der — 321. * „ Verdeeling der — 277. „ Verdeeling der — aan den omtrek van den stengel 29. Blad 274, 280.

„ Definitie van een — 277. Bladgroen 1.

„ onder den invloed der afwisselende lichtsterkte 11. „ Beteekenis bij de vorming van organische stoften 8. Bladgroenkorrels 1.

Bladgroenlooze woekerplanten 142. Bladmossen 12, 260.

Bladmozaïek 43, 44*, 46*, 57, 58*, 59*, 60*, 61*.

Bladnerfrank 413.

Bladontplooiing. Thermische constante

voor de — 237.

Bladrank 414.

Bladrood 21.

Bladrozetten 45, 46*.

Bladscheede 279.

Bladschijf 279, 280, 318.

„ Richting der — 45. Bladskelet 319.

Bladsnijdersmier 99*, 100.

Bladstand 29, 30*, 32*, 34*.

„ Verandering in den — ten gevolge van draaiing 41*.

Bladsteel 279.

„ Lange elastische — 67. Bladsteelrank 413.

Bladstengel 362.

Bladtakken 6, 358.

Blauwe Boschbes 150.

„ kleurstof 25.

Blauwwieren 231.

Bloedwier 267.

Bloei van voorjaarsplanten 245. Bloeibladeren 334.

Bloeikolf 482*.

Bloeischeede 334.

Bloeitijd. Begin van den — op verschillende breedte 189.

Bloeiwijze 334, 479.

„ De grootste 485, 486*. „ De kleinste 486.

Bloemen. Groene 7.

„ Samenstelling der— 333,335*. „ Warmteontwikkeling in —163. Bloembekleedsels 334. 337*.

Bloembies 156, 193, 291, 446.

„ Zeegroene 472*, 473. Bloembodem 478, 487.

„ Verschillende vormen van — 488*.

Bloemdek 335.

Bloemgroep 334, 479.

Bloemknoppen. Warmteontwikkeling

in — 163.

Bloemspil 479.

Bloemsteel 478.

Bloemontplooiing. Thermische constante

voor de — 237.

Bloemsteelrank 415,

Bloemstengel 446.

Bocconia 341.

Bochtige stengel, 372.

Boehmeria 465.

„ Harailtoniana 61. Boendergras 193.

Boksdoorn 34, 371, 388, 389, 393. Bollen 314, 356, 359.

„ en knollen 227. „ „ „ Warmteontwikkeling in — 161.

Bolderik 284, 285*, 297, 303, 310.

„ -zetmeel 114, 115*. Boldragende tandwortel 143.

Boletus edulis 162.

Bolgewassen, 68, 496.

Bombaceeën 371, 372*, 458.

Bombax 76.

Bonapartea 80.

Bont Kroonkruid 205*, 207.

Boogblad 69.

Boognervig blad 321*, 323. Boognetvormige bladeren 330.

Boom 446, 449.

Boomen. Hoogte en leeftijd der —462. Boompje 446.

Boomachtige stam 446.

Boomvarens 440, 445, 496. Boomworger 401, 430.

Sluiten