is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y en 'J» Zetmeelscheeden 138.

TT , ... n.n Zilverlinde 350*.

IJsheihgen 212. _ Zilverschoon 377.

• slandsche mos 151. Zilverspar 450, 453*, 402, 463

LJsvorming in planten 212. Zittende bladeren 280.

ucca 36, <9, 292, 445. Zoete Kers 237, 238.

» h amentosa 365. „ Wolfsmelk 357.

„ gloriosa 3(>7 , 368. Zoethoutsoorten 207.

Zoetsmakende stoffen 116.

Zomereik 237, 238, 462, 463.

r/ J n , ... , Zomerklokje 329.

aau. Beschutting van het —dooreen Zomerkooitje 312.

oneetbare scliaal 118. Zomerslaap 145.

» • Groenweefsel in liet — 6. Zonderblad 343.

- . Kiemend — 292*. Zonlicht. Behoefte aan 11.

• legging in den grond 301. Zonnedauw 210.

* • asthouden van het op den Zonnebloem 204. 235, 236. 365.

grond 302. Zonnekruid. Grootbloemig 53*, 55

» • verdragen van liooge tempera- Zostera 155, 379.

turen door liet — 231. Zoutgras 350*.

Zaadhuid 286. Zoutplanten 79.

Oneffenheden op de opper- Zout-Waterranonkel 380.

y „ vlakte van de — 304. Zoutwater-Zannichellea 515.

Zaadknoppen 346, 349 Zuilvormige stengel 440.

Zaadlobben 280, 281, 282, 2*5*. Zuilwortels 498, 501.

» Gcdfliftrite der — 310, 311*. Zunnc, 144, 32'^

n Het uittrekken van de — Zuringzuur 112 119.

* m . rTuit den vruchtwand 298*. Zuringzure kalk 112!

/achthange Hennepnetel 311*. Zuurdeeg 174

Zamia 80, 293. ZwaSong 402, 405, 407. 409.

Zannichellia pedicellata oio. Zwammen. Warmteontwikkeling in 101

Zanonia sarcophy la 413. Zwamtuinen der mieren 100.

Zea Maïs 69, 239 Zwarte Populier 5U

Zee. lanten op den bodem der - 19. Zwartstengelige Bamboes 472*, 473

Zee-algen 168 Zwavel m U2

Zeefvaten 126*. Zwijnehaar 74.

^eegras 15o 379. Zweedsche Ahorn of Eschdoorn 48*, 49*

Zeegroene Bloembies 4/2*, 473. 50, 54, 235, 321*, 324, 455.

Zeekraal 6. Zwemmende planten 383.'

Zeepkruid oio. Zwenkgras 193.

Zeewater. Kleur van het 21. Zwerm 267.

Zeeweegbree 202. Zwermvormende celgemeenschap 267,

Zeewieren 20, 259, 272. 271

Zegge 6, 74, 79, 193, 285, 291,292*, Zijas 479.

44J'; Zijdelings symmetrische bloemen 336.

„ . Spitse 86. Zygnema 3, 263.

» • Stijve 85*, 86.^ „ pectinatum 258.

Zenegroen. Kruipend 376. Zygnemaceeën 268.

Zetmeel 109. Zygomorphe bloemen 336.

„ . Vervoer van — 141. Zijwortels 493.

Zetmeelkorrels 114, 115*.