Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Inleiding.

Bit.

DE BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER PLANTEN 1

De Geschiedenis der plantenindividuen.

1. DE VOORTPLANTING EN VERMENIGVULDIGING DER PLANTBN LANGS ONGESLACH¬

TELIJK EN WEG.

Het onderscheid tusschen de geslachtelijke en de ongeslachtelijke

voortplanting 4

Sporen en thallidiën 6

Wortelknoppen 24

Knoppen aan den stengel 27

Knoppen op do bladeren 37

2. DE VOORTPLANTING F.N VERMENIGVULDIGING DOOR VRUCHTEN.

Omschrijving en indeeling der vruchten 48

De bevruchting en de vruchtvorming der Cryptogamen 52

liet vruchtbeginsel der Phanerogamen .... 75

Het stuifmeel of pollen 95

De vorming en de gedaante der stuifmeelkorrels 104

De beschuttingsmiddelen van het stuifmeel 118

De overbrenging van het stuifmeel door den wind 147

De overbrenging van het stuifmeel door insecten en andere dieren. 171 Het aanlokken der stuifmeeloverbrengende insecten door genotmiddelen 190

De kleur der bloemen als lokmiddel voor de insecten 208

De geur der bloemen als lokmiddel voor de insecten 228

De openstelling van den toegang tot, het inwendige der bloem . . 243 De ontvangst der blocmenbezoekonde insecten aan den ingang der bloenion 258

Sluiten