is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER AFBEELDINGEN.

De met een sterretje gemerkte (*) zyn platen die een gelieele bladzijde beslaan.

Blz.

Varens, Filice# 10

Paardestaarten, tijuisetaceae . . 13

Bladmossen, Muxci 1»

Zwennsporen der Saprolegniaceeën lti Ascomyceten of Ascuszwammen . 18

Paddestoelen 20

Thallidiën van Lever- en Blad-

9 1

mossen ^1

Vorming van thallidiën in de cellen van Hi/drodicti/on en in die van

l'eHiaxtrum 23

Itehriugia ruxcifoliti met bloomen

op de bladeren 38

Knopvorming op bladeren en op

varenveêren 39

Knopvorming aan de toppen van

varenveêren 40

Ontwikkeling van knoppen op de

bladeren van Tolmiriit Mriiziesii 45 Bevruchting en vruchtvorming van

het Draadwier l'lothrix zomtu . 52 liet Blaaswier Furux resiculosu* ">4 en 55 Bevruchting bij de Mucoraceeën,

Siphonoïdeeön en Florideeën. . 57 Bevruchting, vruchtvorming en sporevorming bij de Peronospora-

ceeën '»0

De bevruchting bij de Kranswieren

of Characeeën <>7

Vruchten en vruchtbeginsels der

Phanerogamen A 79

Idem .... B 81

Blz.

Vruchten en vruchtbeginsels der

Phanerogamen C 82

Idem . . . . D 84 Antholysen van vruchtbeginsels . 88 Zaadknoppen, antholysen en ver-

groen ingen 90

liet opengaan van do helnihokjes 97 De katjes van den Walnoot, Juy-

lans regio 102

Stuifmeelkorrels 109

Nog een groep verschillende stuifmeelkorrels 111

Stuifmeelkorrels en tetraden van korrels door viscinedraden met

elkaar verbonden 113

Bescherming van het stuifmeel

tegen vocht 123

Andere wijze van bescherming van

liet stuifmeel tegen vocht . . 125 Bescherming van het stuifmeel bij

Crocus 128

Derde groep van beschermingsmiddelen van bet stuifmeel tegen

vocht 130

Bescherming van het stuifmeel bij den Strengel loozen Driedistel,

Carlina acaulis 132

Bescherming van het stuifmeel door

ombuiging van den bloemsteel . 13(5 Bescherming van het stuifmeel door

de werking der lielmknopjes . 141 Bloemen van Vallimeria zpiralh . 149