is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der plantenwereld" te schrijven; tegenwoordig moeten we er ons nog toe bepalen, een schets' van de in de plantenwereld plaats hebbende veranderingen in algemeene omtrekken te geven en haar vaak slechts met onduidelijke lijnen hier en daar aan te duiden.

Uit deze inleidende opmerkingen over de bronnen, die wij bij de samenstelling eener geschiedenis der planten gebruiken, vloeit ook voort het plan voor de indeeling der in de nu volgende deelen van ,Het leven der planten" te behandelen onderwerpen. De voorstelling, welke wij van die geschiedenis geven, moet zich bij den ontwikkelingsgang onzer kennis aansluiten. Aan de geschiedenis der als een enkel groot rijk opgevatte gezamenlijke plantenwereld moet de geschiedenis der soorten voorafgaan. Elke soort is echter een geheel van tallooze, in hun aard en in hun uitwendige kenteekenen overeenstemmende individuen, en de geschiedenis der soorten veronderstelt daarom de kennis van de geschiedenis van het individu. De allereerste taak van dit boek is dus de beschrijving van de verjonging, vermeerdering en verspreidingder individuen, alsook de uiteenzetting der middelen, met welker hulp de enkele plant in leven blijft, zich een standplaats verovert en die weet te behouden tot den tijd, waarin zij door een levenskrachtige nakomelingschap wordt vervangen.