is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of draadvormige, alleen met schubvormige blaadjes bezette zijtakken niet kan worden getrokken, moet men de veêren der varens rekenen tot de stengelvormingen. Ook pleit hiervoor de omstandigheid, dat de varenveeren, als alle stengelvormingen, duidelijk voortgroeien aan de punt, en dat bij verschillende tropische geslachten, bij voorbeeld bij (lh>i<heni« en Lt/g<»liiun, een begrensde wasdom wordt waargenomen, dat wil zeggen, dat uit de knopvormige afsluiting van het in het eene jaar gevormde gedeelte van een veer in 't volgend jaar nieuwe jaarloten, dus nieuwe deelen van veêren ontspruiten.

K i 1

Knopvorming op bladoren 011 op varenveêren. 1. Op de veêren van Aspleniitm bulbtferuni, 2. Eeu klein deel van zulk een veer op dubbele grootte. 3 Aan den rand der bladeren van Brj/ophillum calieiuum. 4. Op de bladeren van Cardamine uliginosa. 5. Aan den rand der bladeren bij Meihuis paludosa, Zaobtwort el. (i. Twee van deze knoppen 20-maal vergroot. Overigens alle figuren op ware

grootte. — Zie tot blz. 4".

Deze als bladtakken zich voordoende zijspruiten der varens, die uien liet best veêren noemt, waarvoor toch ook nog wel eens de naam bladeren aan onze pen zal ontsnappen, zijn nu niet zelden liet uitgangspunt van knoppen, die men echter niet als „knoppen op de bladeren moet beschouwen, maar, zooals volgt uit bovenstaande uiteenzetting, als .knoppen aan den stengel moet aanduiden. Sommige varens, als bij voorbeeld de soorten van Streep varen, reltiilifoliitni, flugellifenuii en bulbifn'um, hierboven afgebeeld in /•///. 1 en 2, vormen zelfs zeer geregeld knoppen op hun veêren. In deze gevallen