is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroon, Fritillaria imperialis, of ook wel knolletjes, als bij de bovengenoemde soorten van liet geslacht Malaxis.

In liet eene geval worden cellen op liet middel veld der bladschijf, en wel meestal boven de vorksgewijze vertakking van de vaatbundels, de uitgangspunten van de knoppen, zooals bij voorbeeld bij de genoemde soorten van Cardamine; in andere gevallen, zooals bij Curculigo, ontspringen de knoppen uit het eind der middelnerf. Bij Zacht wortel, dat is de op veengrond in Noordwestelijk Europa, | en ook bij ons] inheemsche kleine Orchidee, Malaxis /laludom, afge-

u

Ontwikkeling van do knoppen op de bladeren van T olm ie ia Me n zie 8Ü. 1. Eerste aanleg van den knop; van do bladeren zijn nop alleen de scheededeelen ontwikkeld. 2. De knop is verder ontwikkeld; hij heeft reeds enkele worteltjes gevormd en één der bladeren vertoont een kleine groene bladschijf. 3. Uit den knop heeft zich een goed bewortelde nieuwe plant met verscheiden bladeren ontwikkeld; het blad, hetwelk den knop voortbracht, is thans reeds bezig te sterven. 4. 5 en 6. De bladeren van den zich ontwikkelenden knop in volgorde van leeftijd. — Zie blz. 41.

beeld op blz. 39 in Fig. 5, ontstaan de kleine knoppen in hoofdzaak uit het voorste gedeelte van het middelveld en aan den rand der groene bladeren, en ze komen zoo veelvuldig voor, dat verscheiden botanici in hunne beschrijvingen ervan spreken, alsof de bladeren van deze Malaxis meestal kort gewimperd waren.

Onder de velerlei knoppen aan en op bladeren zijn deze kleine, aan de groene bladeren der genoemde Orchidee ontstaande vormingen, ook nog om hunnen vorm bijzonder belangwekkend. Elk der knopjes, waarvan er twee op de afbeelding van blz. 39 in Fig. 6 zijn voorgesteld, bestaat uit een geelgroen weefsellichaam, dat den indruk maakt van een kern en dan uit een laag van