Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikke wand van de bolronde cel splitst zich in twee lagen, waarvan de binnenste als een blaas de acht afgeronde protoplasmalichaampjes omgeeft. Deze met de oöplasten volgepropte blaas maakt zich nu volkomen los, glijdt tusschen de paraphysen door omhoog en komt dan vóór de opening te liggen van de bolvormige holte. Hier verdeelt de blaaswand zich in tweeën; het inwendige vlies dringt vooruit, barst, scheurt open, en de acht oöplasten worden nu vrij, zooals

de afbeelding op blz. 54 in Fig. 3 en 4 aantoont.

Terwijl zich in de holten van de takken bij het eene individu van Fucus vesiculosus de oöplasten vormen, ontstaan in dergelijke holle ruimten bij andere individuen, zooals de afbeelding hierneven in Fig. 1 laat zien. de spermatozoïden. De cellen, die de bekleeding dezer holten vormen, groeien uit tot papillen, die in de lengte zich ontwikkelen, zich deelen door tusschenschotten en tot een vertakte celgemeenschap uitgroeien, zooals door Fig. 2 van de afbeelding hiernevens is voorgesteld. Afzonderlijke eindleden van dit celverband, welker protoplasma-inlinnd zich in talriike

y -v

zeel' kleine partikeltjes Blaaswier, Fucus vesiculosus. 1. Doorsnede door een mot anthe-

heeft verdeeld, zijn ndiön govulde holte van het loof. 2. Enkele antheridiën uit dezo holte verilniiL-orlirnin eokleiird «ijderd. 3. Spermatozoïden uit de antheridiün to voorschijn komende. 4 Koge -

donkerbruin geRleura. vormi)?a o..plast met spcnnatozo(den bedekt. Fig. 1 50-nmal, *ig. 2 160-maal, Deze scheiden zich af Eig. 3 en 4 350-maal vergroot. (Naar Tbürkt). Zie blz. 55 en 5g. en komen vóór den

mond der holte liggen, waarin ze werden gevormd. Dat geschiedt vooral inden tijd. als het met zeewier begroeide strand droog is geloopen en het platte, vertakte blaaswier als bruin, verwelkt loof op de steenen neerligt.

Komt nu de vloed op, en wordt daardoor het wier weer onder water gezet,

Sluiten