is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smelting dor tweeërlei protoplasten steeds een conjugatie vooraf, dat is een verbinding en vergroeiing der deze protoplasten omringende omhulsels, en daardoor wordt een bijzondere holte gevormd, waarin de samensmelting deiprotoplasten kan plaats hebben.

De Figuren 1 tot 4 van onderstaande afbeelding vertoonen dat bevruchtingsproces bij de tot de Mucoraceeën behoorende Sporodinia grattdis op de

Bevruchting bij de Mncoracooün, SiphonoideeBn on FlorideeiSn 1, 2, 3 en 4. Conjugatie of Copulatie en vruchtvorming bij de iw.im Sporodinia graiidis. 5 en 6. De bevruchting bij het wier Vaueheria srssilis. 7. Aanlog der vrucht, procarpium, met trichogyninm van het wier Dudresnaya coccinea. 8. Antheridiën met de juist losgelaten spermatozoïden van dezelfde wier. 9. Vrucht van dezelfde plant. Fig. 1, 2, 3 en 4 180-maal vergroot; Fig. 5, 6 en 9 250-maal vergroot; Fig 7 en 8 400-maal vergroot. (Fig. 7, 8 en 9 naar Bornet). Zie tot blz. 64.

duidelijkste wijze. Twee meer of minder evenwijdig loopende buisvormige hyphen of zwamdraden krijgen uitstulpingen, als Fig. 1 laat zien, en de aldus gevormde tegenover elkander gelegen uitstulpingen groeien zoo lang naar elkander toe, tot zc met hun vrije uiteinden elkander aanraken, waarna ze samengroeien. Als die vergroeiing heeft plaats gehad, wordt rechts en links van de plaats der vergroeiing een tusschenschot gevormd; de verbinding gelijkt dan op een juk (Duitsch „.loclie", Grieksch zugun, tvyóv). Er is nu bij de vereeniging der beide