Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hot stuifmeel werd omhoog geschoven, insecten zullen vertoonen; en al geschiedt dat ook, een gedeelte van het stuifmeel wordt door de slechts vluchtig over de bloemen strijkende insecten zeker achtergelaten en krijgt dan eene andere bestemming, waarop wij later uitvoeriger terugkomen. In alle omstandigheden moet dit stuifmeel, dat bij de uitmonding van het antherenkokertje op den vooruitgeschoven stamper kleeft, nog beschut worden, vóór de avond valt met nachtelijken dauw of vóór regendroppels uit een onweerswolk neerstorten en het bloemhoofdje bevochtigen. Dit geschiedt ook inderdaad, en wel doordat het naar ééne zijde uitgestrekte lint voor de aangrenzende bloemkroon tot een het vocht afwerend scherm wordt

£ ,%r ,p be®cherminSsmidde]en van het stuifmeel tegen yoclit 1 Een bloem van

cUm pilosèul Muiy'lZo2' Ef"rbl00m, Ta" de„'fde Plant' ,?esloten l,iJrc,?en- Bloemhoofdje van Hieraii • ■ ' ' _ 'eno°l of Langharig- Havikskruid, in gesloten toestand. 4 Een afzonderlijk

h ZZf ÏT"'r ; Ee" ferahoof^ ™ "e plant, geopend. 6. Lengtedoorsnede van^een gesloten .. hoofdje Ta" C"ta»a"ehe coerulea. 7. Een afzonderlijk bloempje hiervan in het laatste stadium van den bloei. 8. ten gedeelte van de bloeiuyze van II,,drongen quercifolia. !>. Gesloten jong,, bloem van Eranthis

Inewahs, W.nteraconiet of Wi nterbloem. 10. Gesloten oudere bloem' vJTZSmTJ«7

Zie blz. 126 tot 181.

Bij Havikskruid, Hieracium, b.v., buigt het lint zich als een vlak dakje over het stuifmeel, dat beschermd moet worden, zooals de afbeelding hierboven in hg. .3 en •> laat zien. Bij eene andere Composiet, namelijk bij Catananche, wordt elk hntbloempje, dat overdag in den zonneschijn vlak uitgespreid was, s avonds dichtgeslagen tot een hol kegeltje en het welft zich daarbij in een halven boog over het tot dezelfde bloem behoorende stuifmeel, zooals bovenstaande afbeelding in Fig. 6 laat zien. Er komen hierbij trouwens allerlei minutieuse verschillen voor, waarvoor ons do ruimte ontbreekt, 0111 ze hier uitvoerig te behandelen. Doch dit eene mogen we niet stilzwijgend voorbijgaan, dat namelijk bij deze Samengesteldbloemigen de linten der' bloemen aan den omtrek van het hoofdje steeds veel langer zijn dan die in het midden en dat

Sluiten