is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peesche soorten den vorm heeft van een puntig toeloopenden zak, dus van een peperhuis ongeveer als bij Aronskelk, doch bij de tropische Amerikaansclie soorten ook wel andere zonderlinge vormen vertoont, vooral bij de op onderstaande afbeelding voorgestelde Aristolochia ringen», waar het bloemdek tot een schuitvormige onderlip en die op een deksel gelijkende bovenlip is uitgerekt. In de tweede plaats het buisvormige middelstuk, dat verschillende inrichtingen vertoont, die aan de een onderkomen zoekende dieren wel het naar binnengaan,

maar niet. het vertrekken veroorloven, en eindelijk in de derde plaats weer de ketel, dat is hot ton- of blaasvormig verwijde benedendeel der bloem, waarin zich de stempel en do helmknoppen bevinden, en dat het einddoel is van de een schuilplaats zoekende insecten. Later zullen wij andere soorten bespreken en afbeelden |en ook onze inheemsche pijpbloem, de Aristolochia clcniiititis\ en dan uitvoeriger nagaan, op welke wijze de onderin de bloem kruipende insecten het stuifmeel op zich laden en weer elders afzetten. Dus is het voldoende, hier de opmerking te maken, dat de dieren zoolang in den ketel worden vastge-