Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Hymenoptera wordt, zooals men weet, door bijen en hommels het stuifmeel in groote hoeveelheid verzameld en als voedsel voor de larven mee naar het nest gevoerd. Het inzamelen geschiedt hier door middel van bijzondere haren en borstels, die de verschillende deelen van het lichaam, met name het achterlijf en de schenen en hielen der achterpooten bekleeden. Een deel der haren is zacht en buigzaam, heeft de gedaante van fijne veertjes, en als dergelijke haren op hoopjes bij elkander staan, werken ze als echte stofvangers, als een plumeau. Het stuifmeel namelijk, waar ze zijn overheen gestreken, waarover ze zijn voortgesleept of waarmee ze zijn bestrooid, blijft tusschen de veertjes hangen, maar het kan later ook gemakkelijk weer er tusschen uit vallen of eruit worden verwijderd. Andere haren zijn. zooals gezegd is, kort en stijf, maken den indruk van borstels of wimperharen, staan op geregelde rijen en sluiten zoo aaneen, dat er schuiertjes worden gevormd.

Bij de hommels en bijen zijn die borsteltjes aan de hielen, liet bovenste lid van den tarxus of voet van beide achterpooten, aangebracht, terwijl bij de soorten van Osmin enkel één schuiertje ontstaan is aan den onderkant van liet achterlijf. Als de genoemde insecten over met stuifmeel bedekte helmknoppen of over bloembladeren, waarop los stuifmeel is gevallen, met de pooten of liet achterlijf heen strijken, vegen ze het stuifmeel met de schuiers af, en dan zijn de ruimten tusschen de korte, stijve borstelharen daarvan, volgestopt met stuifmeel. Ook kunnen de bijen en hommels, met behulp van de aan de hielen der achterpooten aangebrachte borsteltjes, liet stuifmeel, dat tusschen de zachte haren van hun eigen pels is blijven zitten, wegkammen en wegvegen, en zoo worden die schuiers tot uitstekende verzamelwerktuigen voor het stuifmeel. Mij deze insecten vindt men buitendien nog eigenaardige inrichtingen, bij korfjes te vergelijken, aan de pooten; 't zijn gladde, scherp begrensde plaatsen, die door stijve, als staafjes neergezette haren volkomen zijn omsloten, en waarin het tot klompjes en balletjes aaneengeknede stuifmeel wordt opgeborgen, bewaard en naar huis gebracht.

Veel van de hier genoemde Vliesvleugeligen of Hymenoptera maken liet stuifmeel vochtig, dat zij willen verzamelen, vooral wanneer het melig en stoflijn is, en ze doen dat met honig, 0111 het pollen daarna in de korfjes te kunnen kneden. Als bij voorbeeld de bijen het losse, uit de spleten der helmknoppen naar buiten gedrongen stuifmeel der Weegbree, Jlantayo, willen verkrijgen, spuwen zij er eerst uit hun vooruitgestoken zuigsnuit honig op, waardoor de losse, stuivende massa in zekeren zin gebonden wordt en geschikt, 0111 te worden ingezameld. Ook wordt dikwijls het in te zamelen losse stuifmeel met sappen uit de aangestoken, opgezwollen, met sap gevulde weefsels der in de buurt zijnde bloembladeren aangemengd. Is het stuifmeel kleverig, dan zijn dergelijke bereidingsmanieren niet noodig. Het is dan voldoende, dat liet insect maar even vluchtig het stuifmeel raakt of zachtjes erlangs strijkt, 0111 te maken, dat het pollen aan 't insectenlichaam blijft hangen. Zelfs volkomen gladde, haarlooze plaatsen aan de borstzijde, het achterlijf en de pooten kunnen zulk stuifmeel, dat eraan vastkleeft, opnemen.

Sluiten