is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardbei, eenigc Ganzeriken (I'ofenHlla's), en talrijke andere schotelvormige bloemen is in den omtrek van het vruchtbeginsel, of van de opeenhooping van vruchtbeginsels, een vleezig weefsel ontstaan, dat van den bloembodem uitgaand, als een tapijtje op den bodem van den kelk is gelegd, zooals do afbeelding hieronder in Fi<j. 1 voor I'otentilla micrantha te zien geeft. Dit weefsel scheidt honig af, die van buiten echter niet zichtbaar is, omdat hij bedekt wordt door de er in een kring omheen staande, meestal zeer talrijke meeldraden. Ook in de bloemen der Cacteeën is het benedenste, beker- of buis1

Nectariën. 1. Bloem van een kleiubloemige soort van Ganzerik, Potentilla micrantlias waarvan hot voorste gedeelte is verwijderd; zie boven en ook blz. 206. 2. Bloem van oen Cactussoort, Mttmillaria glochidiata, eveneens na verwijdering: van het voorste gedeolte; zio hieronder en ook blz. 200. 3. Bloem van de Alpenwingerd, Atragene alpina; zie blz. 200 en 206. 4. Een meeldraad van «leze Alpenwingerd, met goutvormig uitgeholden helmdraad. 5. Vier der gootvormigo meeldraden van deze zelfde bloem, elkaar bedekkend en bijeen gehouden door een der lepelvormige bloembladen. 6. Bloem van de Gletscherboterbloem, lianunculus glacialis, ontdaan van het voorste gedeelte; zie blz. 203 en 206. 7. Een enkel kroonblad van deze bloem, van boven gezien. 8. Hetzelfde kroonblad, in de lengte doorgesneden. — Fig. 3 in natuurlijke grootte; de overige figuren allen iets vergroot.

vormige deel der bloem van binnen met een honigafscheidende weefsellaag bekleed, zooals op bovenstaande afbeelding in Fi<j. 2 voor een cactus-soort, de Mumillaria glochidiuto, is aangegeven.

Bij de Daphnoideeën, de Scrophu 1 ari neeën de Gesneriaceeën, Asperifoliaceeën (of Boragineeën) en Lab ia ten vormt het honigafscheidende weefsel een den voet van het vruchtbeginsel ringvormig omsluitenden wal, terwijl bij de verwante R h i n an t aceeën. met name bij de geslachten Biirtsrhin. ('Iiniihxtinit. Lat/mica en l'/ilinilnrin. enkel een aan ééne