is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveren de Kornoeljes, bij voorbeeld Cornus fforida en suecica (de eerste op onderstaande afbeelding in Fig. 12 weergegeven); de Myrtacee, Geneti/llistulipifent; do Schermbloemigen, Astrantia, Sinj/rniuw, Evyugiuw nljtinmii;

ivieuituiinasien Dy ue Dioemon. i. hen schermvormige tros van JjObulana ntuHumlanjoha, mot bloemen en onrijpe vruchtjes. 2. Een jonge bloem afzonderlijk. 3. Een vruchtje, waartegen men twee der vergroote witte kroonhlaadjes ziet ligsren. Zie blz. 219. 4. Een aar van LaranduJa Stoechas, gekroond met een pluim van looze blauwe schutbladeren. Zie blz. 21(5. 5. Schermvormige tros van Alyssum cuneatum niet jeugdige pas geopende bloemen in het midden en oudere, gesloten bloemen aan den omtrek. Zie blz 213. 0. Bloemblad van oen jonge, 7. van een oudere bloem. 8. Tros van Muscari comosum, waarbij de bovenste langgesteelde bloempjes loos zijn. 9. Bloemhoofdjes van Trifolimn spadiceum, waarbij de bovenste jonge bloempjes helder geol, de onderste, teruggeslagen, oudere bloempjes donker bruin zijn. Zie blz. 219. 10 Een takje der bloeiwijze van Halimocnemts wollissima, waarbij de, uit het niet in liet oog vallende bloomdek te voorschijn komende, blaasvormig opgezwollen aanhangsels der helmknoppen, den indruk van bloembladen maken. Zie blz. 209. 11. Een dier meeldraden afzonderlijk met het blaasvormig opgezwollen helmbindsel.

12. De bloeiwijze van Cornus florida door vier groote, witte omwindselbladeren omgeven. Zie hierboven.

13. De Korenbloem, Ceiitaurea ci/amts, waarbij de kleine bloemen in het midden door groote trechtervormige looze bloemen zijn omgeven. Zie blz. 213. 14. Tros van Kernera sa.ratilis: de vruchtbeginsels in het midden der oudere bloempjes zijn donker gekleurd en omgeven door de vergroote bloembladen. Zie blz. 221.

15. Bloeiwijze van Orlaya f/randiflora mot groote „stralende" bloemen aan don rand. Zie blz. 212.

16. E«*n zulk een stralende bloem. 17. Schermvormige tros van Iboris amara, waarbij de naar buiten gerichte bloembladen der randbloemen dubbel zoo groot zijn als die welke naar hot midden gekeerd zijn. Zie

blz. 212. — Fig. 2, 3 en 11 een weinig vergroot, de andero figuren ware grootte.

de Lipbloemigen, Nepctii reticulafa en Siihia .iplendens; de Samengestel dbloemigen, als Cirsium spinosissimuin; Gnaphalium Leontopodium, het bekende